Registreren

*

*

*

*

*

*

Password vergeten?

*

Privacyverklaring

 Hier vindt u informatie over hoe Bonum Vitae omgaat met persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Dat is die informatie die herleidbaar is tot een persoon, zoals naam, (e-mail)adres, etc. Deze gegevens worden beschermd door de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) die instaat voor de bescherming van de privacy van de burgers. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die via internet verzameld worden.

Welke gegevens?

Bonum Vitae heeft informatie nodig om een goede persoonlijke service te verlenen:

  • E-mailadres bij registratie op de internetsite, naw-gegevens (naam, adres, woonplaats, etc.) om bestelopdrachten uit te voeren en met u te communiceren,
  • gegevens waarmee de inhoud van de internetsite verbeterd kan worden (zoals statistieken van bezochte pagina's).

Welke gegevens bewaart Bonum Vitae en hoe?

  • E-mailadres
  • ip-adres
  • naw-gegevens

Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Bij een volgend bezoek op de internetsite is opnieuw registreren niet meer nodig.

Gegevens om de internetsite te verbeteren worden vernietigd wanneer ze voor dit doel niet meer nodig zijn.

Cookies worden gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site en zijn uitsluitend opgeslagen op uw eigen computer. Wanneer u de browser sluit wordt het cookie niet bewaard, tenzij u bij het inloggen "Onthoud gegevens" heeft aangevinkt..
Let op!
U blijft dan ingelogd op de computer waar u op dat moment mee werkt! Als dat niet uw eigen computer is, kan iemand anders vanaf dat systeem onder uw gebruikersnaam op bonumvitae.eu komen!

Gegevens wijzigen

Wanneer u uzelf op de internetsite geregistreerd heeft, kunt u op elk moment uw naw-gegevens aanpassen, bijvoorbeeld wanneer u gaat verhuizen of een nieuw e-mailadres krijgt etc.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

Alle internetpagina's waarbij persoonsgegevens worden gebruikt zijn beveiligd met Secure Socket Layer. Dit is een techiek om informatie te versleutelen voor deze vanuit uw browser naar de server wordt verstuurd of omgekeerd, vanuit de server naar uw browser.
Deze techniek wordt ondersteund door alle populaire browsers, zoals Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari etc.

Bonum Vitae respecteert ieders privacy, zal de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 

Oneens?

Vindt u dat BonumVitae niet in overeenstemming met bovenstaande verklaring handelt, neem dan hierover contact met ons op via dit formulier.

TOP