+31 (0)497 745 611 info@bonumvitae.eu

Verzendkosten wijnen

Aantal flessen Nederland België 1 – 2 € 7,00 € 12,65 3 € 7,25 € 12,90 4 – 5 € 7,75 € 13,40 6 – 8 gratis € 5,65 9+ gratis gratis

QR code

Een QR-code (Quick Response code) is een tweedimensionale streepjescode, opgebouwd uit vierkante vlakjes waarmee een tekst kan worden gecodeerd. Met de camera van een smartphone kan deze code worden gescand en een speciale app op de telefoon kan deze decoderen. Een...

Lees hier over het gebruik van deze informatie

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Bonum Vitae. Wilt u één of meer artikelen uit het onderdeel Bonum Vipedia overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat u direct onder uw artikel de...

Secure Socket Layer

Secure Socket Layer (SSL) is een techniek waarmee de communicatie tussen de browser op uw PC en een internetserver, in dit geval de Bonum Vitae server, wordt versleuteld. Normaal wordt alle informatie als data pakketjes over het internet verstuurd. Daarbij is het...

Cookies

Cookies zijn kleine brokjes data die vanuit een server — in dit geval de Bonum Vitae server — naar uw browser worden gestuurd. Op uw eigen PC wordt deze informatie opgeslagen. Deze informatie wordt niet op de Bonum Vitae server opgeslagen. Tijdens uw...