+31 (0)497 745 611 info@bonumvitae.eu

 

Wat is Bonum Vipedia?

De tafelcultuur kent voor ons nog veel onbekende verhalen. Wij zien hierin meer dan enkel een bepaald stukje antiek voor op de tafel. De voorwerpen in onze catalogus zijn telkens weer aanleiding deze verhalen te zoeken, waarbij wij ons afvragen: hoe werd het gebruikt en door wie? Wat waren de etiquette? Waar komt het vandaan en wie heeft het ontdekt of uitgevonden?
De resultaten van die zoektocht kunt u lezen op deze pagina’s.

 


Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Bonum Vitae. Wilt u één of meer artikelen uit het onderdeel Bonum Vipedia overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat u direct onder uw artikel de volgende tekst plaatst:

Bron: https://bonumvitae.eu, Copyright (c) [jaartal] – Bonum Vitae

 

Wij pogen steeds bij al onze artikelen een volledige bronvermelding op te nemen. Indien u denkt dat bronnen ontbreken of auteursrechtelijk beschermd materiaal ten onrechte door ons is gebruikt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.